Helena Rutte

Juf Helena is invalkracht op De Gouden Klomp. Ze is begonnen in het schooljaar 2012-2013 als klassenassistente. Sinds september 2013 geeft ze met plezier les op De Gouden Klomp.

Frankrijk

Sinds 2012 woont juf Helena in Frankrijk en ze heeft drie kinderen: Anne Roos, Max en Tim. De jongens hebben bij juf Yvonne in de klas gezeten. In het verleden heeft juf Helena gewerkt bij KLM als secretaresse en als grondstewardess.

Bijscholingscursus

In de zomer van 2012 en 2013 heeft juf Helena bijscholingscursusssen gevolgd bij de NOB. Deze cursussen zijn gericht op het verstrekken van meer achtergrondinformatie op het gebied van onder andere taalontwikkeling en taalstimulering van kinderen die meertalig zijn.