Privacyverklaring

Op De Gouden Klomp gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in het privacyreglement van onze school.

Persoonsgegevens

De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. In het privacyreglement kunt u precies lezen wat voor onze school de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens.

De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op onze school). Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).

Bewaren van gegevens

De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem LOVS van Cito. De vorderingen van de leerlingen worden tevens vastgelegd in ons leerlingvolgsysteem LOVS. Deze programma’s zijn beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van onze school.

Digitale leermaterialen

Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als deze inlogt. Wij hebben met deze leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zodat misbruik van die informatie door de leverancier wordt voorkomen. Bekijk hier de lijst met verwerkers.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Basispoort

Om leerlingen eenvoudig toegang te geven tot digitaal leermateriaal van de school, maakt De Gouden Klomp gebruik van Basispoort. Deze software maakt het geven van onderwijs op maat via gedigitaliseerde leermiddelen mogelijk. Het maken van bijvoorbeeld een online toets is alleen mogelijk als de docent weet welke leerling de antwoorden heeft ingevoerd. Hiervoor zijn leerlinggegevens nodig. De school heeft met Basispoort een overeenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over het gebruik van de leerlinggegevens. Basispoort maakt voor het schooljaar 2018/2019 gebruik van de volgende set met gegevens: een identificatienummer van Basispoort, voornaam, achternaam, tussenvoegsel, geboortedatum, leerlingkey, groepskey, groepsnaam, jaargroep en het identificatienummer van de school. Via Basispoort worden er dus geen leer- of toetsresultaten opgeslagen en/of uitgewisseld.

(Inschrijf)formulier

Bijgaand treft u het inschrijfformulier aan van De Gouden Klomp. U ontvangt een bevestiging van uw inschrijving.

De meeste vragen op het formulier spreken voor zich. Een aantal vragen zijn wij wettelijk verplicht aan u te stellen.

De gegevens die u heeft ingevuld op het (inschrijf)formulier worden opgeslagen op beveiligde servers van een derde partij en in de leerlingadministratie van onze school.

Op onze administratie is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. Dit betekent onder andere dat de gegevens door ons worden beveiligd, en dat de toegang tot de administratie is beperkt tot alleen personeel die de gegevens strikt noodzakelijk nodig heeft. U heeft als ouder het recht om de door ons geregistreerde gegevens in te zien (voor zover die informatie betrekking heeft op uw kind). Als de gegevens niet kloppen, dan mag u van ons verwachten dat wij – op uw verzoek – de informatie verbeteren of aanvullen.

Foto- en videomateriaal

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school of in de nieuwsbrief, vragen wij altijd voorafgaand aan het nieuwe schooljaar uw toestemming. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen. Voor vragen over het gebruik van foto’s en video’s kunt u terecht bij de leraar/lerares van uw kind, of bij de schooldirecteur.

Overige persoonsgegevens

Wij hebben een lijst opgesteld waarin duidelijk staat genoteerd welke persoonsgegevens we vragen, wat het doel daarvan is en hoe en door wie deze verwerkt worden. Bekijk hier de lijst.

Cookies

De Gouden Klomp gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagd zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Google Analytics

De Gouden Klomp maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Je treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan De Gouden Klomp te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De Gouden Klomp heeft hier geen invloed op. De Gouden Klomp heeft Google geen toestemming gegeven om verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Nieuwsbrief / e-mailservice / WhatsApp

De Gouden Klomp biedt een nieuwsbriefservice aan waarmee wij ouders/verzorgers en geïnteresseerden via mail willen informeren over schoolgerelateerd nieuws. Ook ontvangen ouders/verzorgers informatie per e-mail en/of WhatsApp over zaken die de groep(en) van hun kind(eren) aangaan.

Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Voor de e-mailservice kunt u zich altijd afmelden door onderaan de nieuwsbrief op de link afmelden te klikken. Daarnaast kunt u zich wenden tot de administratie van De Gouden Klomp. Het abonneebestand wordt niet aan derden verstrekt.

Filmen en fotograferen door ouders

Het kan voorkomen dat ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed op, maar wij vertrouwen erop dat deze ouders ook terughoudend zijn met het plaatsen en delen van beeldmateriaal op internet.

De school heeft een gedragscode opgesteld voor ouders over dit onderwerp welke hier is te vinden.

Delen van media op internet

Vrijwel iedereen gebruikt tegenwoordig wel een of meerdere ‘social media’. De school heeft geen invloed op wie wat deelt op social media, maar we gaan er vanuit dat het internet en social media met gezond verstand gebruikt wordt.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

De Gouden Klomp bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze worden verwerkt, tenzij het langer bewaren van de persoonsgegevens op grond van wet- of regelgeving verplicht is.

In principe geldt voor leerlinggegevens een standaard bewaartermijn van 2 jaar nadat de leerling de school verlaten heeft. Er zijn op deze regel echter een aantal uitzonderingen:

  • Gegevens over verzuim en in- en uitschrijving (5 jaar na vertrek)
  • Gegevens over een leerling die naar een school voor speciaal onderwijs is doorverwezen (3 jaar na vertrek)
  • Adresgegevens van (oud-)leerlingen mag de school bewaren voor het organiseren van reünies

Delen met anderen

Als er leerlinggegevens worden uitgewisseld met andere organisaties, vragen we daar vooraf de toestemming van de ouders, tenzij we volgens de wet verplicht zijn om die informatie te verstrekken. Dat kan het geval zijn als de leerplichtambtenaar om informatie vraagt of als het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap informatie nodig heeft.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@degoudenklomp.fr.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op onze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van onze website kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig onze privacyverklaring te raadplegen.

Beveiligen

De Gouden Klomp neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van De Gouden Klomp maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

www.degoudenklomp.fr is een website van A.E.L.N. De Gouden Klomp en wij zijn als volgt te bereiken:

  • Postadres: 44 chemin du Poudeirac, 06650 Opio, Frankrijk
  • Vestigingsadres: 5 chemin des Eigages, 06650, Opio, Frankrijk
  • Telefoon: +33 (0)6 11 16 10 18
  • E-mailadres: info@degoudenklomp.fr