Nieuws van De Gouden Klomp

Ouders gezocht voor nieuwe werkgroepen

Op 13 december 2014 hebben we onze Algemene Ledenvergadering gehouden. Hier is besloten dat we een lustrum/feestcommissie en een werkgroep 'Nieuwe leerlingen werven' willen samenstellen. Kortom een...
Lees meer