Bestuur

De Gouden Klomp is gestart uit een behoefte van ouders om hun kinderen naast de reguliere dagschool ook Nederlands taal- en cultuuronderwijs te laten volgen. De school is aangesloten bij de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) en erkend als een NTC-(Nederlandse Taal en Cultuur) lesomgeving. Aan de hand van de schoolgids en het schoolplan leggen we verantwoording af over het gevoerde onderwijsbeleid en middels schoolbezoeken beoordeelt de inspecteur de school ter plaatse.

Kwalitatief goed onderwijs

Wij zien als belangrijkste taak van onze school het geven van kwalitatief goed onderwijs. De doelstelling is om aan te sluiten bij het onderwijs in Nederland en wij richten ons daarom op het toewerken naar de kerndoelen zoals die zijn geformuleerd voor de deelvaardigheden van de Nederlandse taal. Voor de kinderen die het Nederlands minder goed beheersen richten we ons op het verbeteren van de mondelinge taalvaardigheid.

Subsidie

In 2013 is de Association Ecole de la Langue Néerlandaise, de stichting die het beheer van De Gouden Klomp over heeft genomen, opgericht. Sinds 2018 ontvangt de association, waarvan de Consul Peter van Santen beschermheer is en Willy Nataf ere-lid, weer een kleine leerlinggebonden subsidie van de overheid.

Nederlands onderwijs in Frankrijk

De Gouden Klomp maakt deel uit van de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland. Elke vier jaar vindt er een inspectiecontrole plaats door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Daarnaast wordt de kwaliteit van het onderwijs geborgen middels de Citotoetsen.

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk Reglement A.E.L.N.

Algemene Ledenvergadering

Verslag achtste ALV A.E.L.N. 6 november 2020

Verslag zevende ALV A.E.L.N. 26 november 2019

Verslag zesde ALV A.E.L.N. 1 december 2018

Verslag vijfde ALV A.E.L.N. 10 november 2017

Verslag vierde ALV A.E.L.N. 10 november 2016

Verslag derde ALV A.E.L.N. 6 november 2015

Verslag tweede ALV A.E.L.N. 13 december 2014

Verslag eerste ALV A.E.L.N. 16 november 2013