Bestuur

De Gouden Klomp is gestart uit een behoefte van ouders om hun kinderen naast de reguliere dagschool ook Nederlands taal- en cultuuronderwijs te laten volgen. De school is aangesloten bij de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) en erkend als een NTC-(Nederlandse Taal en Cultuur) lesomgeving. Aan de hand van de schoolgids en het schoolplan leggen we verantwoording af over het gevoerde onderwijsbeleid en middels schoolbezoeken beoordeelt de inspecteur de school ter plaatse.

Kwalitatief goed onderwijs

Wij zien als belangrijkste taak van onze school het geven van kwalitatief goed onderwijs. De doelstelling is om aan te sluiten bij het onderwijs in Nederland en wij richten ons daarom op het toewerken naar de kerndoelen zoals die zijn geformuleerd voor de deelvaardigheden van de Nederlandse taal. Voor de kinderen die het Nederlands minder goed beheersen richten we ons op het verbeteren van de mondelinge taalvaardigheid.

Wegvallen subsidie

Zoals u wellicht uit de media vernomen heeft staan de Nederlandse overheidsuitgaven onder druk. Dit heeft ook gevolgen voor de Nederlanders in het buitenland. Een van de voorgenomen bezuinigingen betreft de activiteiten van het Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB). Wat die bezuiniging behelst is nu duidelijk. De subsidie is volledig weggevallen! Maar… de kinderen die al vanaf hun derde of vierde jaar trouw iedere week in hun vrije tijd op De Gouden Klomp aanvullend onderwijs in de Nederlandse taal en Cultuur volgen kunnen dit voortzetten!

Nieuwe association

Op initiatief van Jan Verhoeven, Bastiaan Remery (vaders van leerlingen), Yvonne Keijzer-Natan en met advies van Peter van Santen en Willy Nataf is er tijdens de zomervakantie van 2013 hard gewerkt naar het zoeken van een oplossing oftewel een andere structuur die De Gouden Klomp zou kunnen exploiteren. Association Ecole de la Langue Néerlandaise, een nieuwe association die het beheer van De Gouden Klomp overneemt, is succesvol opgericht.

Vrijwilligers

Deze association, waarvan de Consul Peter van Santen beschermheer is en Willy Nataf ere-lid, ontvangt geen subsidie en werkt uitsluitend met vrijwilligers. De ouders hebben vrij weinig gemerkt van wat er zich achter de schermen afspeelde. De lessen konden gewoon in september 2013 van start gaan.

Nederlands onderwijs in Frankrijk

Ondanks dat er geen subsidie meer wordt ontvangen blijft De Gouden Klomp deel uitmaken van de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland. De inspectiecontrole blijft gehandhaafd evenals de kwaliteitsborging middels de Citotoetsen. De Stichting NOB heeft haar bewondering uitgesproken over de alertheid waarmee De Gouden Klomp gereageerd heeft. Naast de ouderbijdrage zijn er al een aantal ideeën geopperd om aanvullende fondsen te werven, maar ook u kunt het Nederlandse onderwijs op de Gouden Klomp ondersteunen door voor € 50 per jaar lid te worden van de Association A.E.L.N. U ontvangt daarvoor onze nieuwsbrief en uitnodigingen voor culturele activiteiten en steunt daarbij Nederlands onderwijs in Frankrijk.

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk Reglement A.E.L.N.

Algemene Ledenvergadering

Verslag vierde ALV A.E.L.N. 10 november 2016

Verslag derde ALV A.E.L.N. 6 november 2015

Verslag tweede ALV A.E.L.N. 13 december 2014

Verslag eerste ALV A.E.L.N. 16 november 2013