Onderwijs in het buitenland

De Gouden Klomp is een Nederlandse school waar aanvullend onderwijs wordt gegeven in de Nederlandse taal en cultuur. De lessen worden op speelse en ongedwongen wijze aangeboden zonder een extra belasting te zijn op het programma van de Franse school.

Ons NTC-onderwijs heeft als doelstelling aan te sluiten bij het onderwijs in Nederland. Bij kinderen die de Nederlandse taal minder goed beheersen richten we ons op het verwerven van mondelinge vaardigheden.

Waarom heet de Nederlandse school ‘De Gouden Klomp’? Deze naam is te danken aan de ligging in de ‘Gouden Driehoek’ aan de Côte d’Azur – Goud – en ter identificatie van Nederland – klomp -.

Lees meer

Programma

1

Nederlandse taal

Vaardigheden ontwikkelen om in alledaagse situaties Nederlands te kunnen begrijpen, spreken, lezen en schrijven.

2

Nederlandse cultuur

Tradities, nationale gewoontes en gebruiken waaronder Sinterklaas, de Kinderboekenweek en Koningsdag.

3

Toetsen

Via observaties en toetsen (o.a. Cito) worden de vorderingen van de leerlingen bijgehouden.

Het schoolteam