Wereldburgers met Nederlandse roots

Wij Nederlanders slaan graag onze vleugels uit. Over de hele wereld wonen Nederlandse en Vlaamse kinderen die meertalig opgroeien. Dankzij goed en structureel Nederlands taal- en cultuur onderwijs blijven zij aangesloten bij Nederland en kunnen zij grenze(n)loos groeien. Waar ze vandaag ook zijn en morgen naar toe gaan.

Stichting NOB heeft een film gemaakt om het belang van Nederlands als moedertaal te onderstrepen, ook in het buitenland. Bekijk het filmpje, een echt kippenvelmoment.

Wereldburgers met Nederlandse roots
 

Waar je stamt, dat is je leven
Hoe je wortelt, daar is je thuis
Waar je naar taalt, daar ben je bepaald
De woorden die je wint
Van klein naar kind
Naar groter
Zijn de vastigheid, de bodem die je vindt

Je drukt je uit
Je verhaalt je
Je vlaagt van liefde
Traant van verdriet en van geluk
Het gemis, het voelen
Het woordeloos woelen
Het zweven, het dalen
Het zwijgen in echt, echt alle talen

De taal van je wieg
Van opa en oma
Van: ik vind je zo lief
Tot: ga weg, laat me met rust, je hoort niet wat ik zeg
Van: ik ben trots op je meisje
dat heb je knap gedaan
Tot: dag lieve oma, rust zacht,
ik blijf aan je denken

Waar je stamt en vertakt
Waar je groeit en je bloesemt
Dat is waar je wortelt
Geborgen in taal
Dat is waar je huist
Je weet je gelukkig
In je eigen moedertaal.

(tekst: Melle Dottinga, vertaling: Hans Vles)