Waarom thuis Nederlands spreken niet voldoende is

Een rijk taalaanbod is een belangrijke voorwaarde voor Nederlandse kinderen die in het buitenland opgroeien of kinderen van een Nederlandse ouder die de Nederlandse taal goed willen leren beheersen.

Nederlands leren in het buitenland

Zo lang jonge kinderen nog niet schoolgaand zijn, is Nederlands spreken met de Nederlandse ouder, Nederlandse televisie kijken, voor worden gelezen uit Nederlandse boeken of bijvoorbeeld Facetimen of Skypen met familie uit Nederland voldoende om de moedertaal te behouden.

Op het moment dat kinderen naar school gaan, zal de schooltaal het in rap tempo over gaan nemen. Gewoonweg omdat het taalaanbod in de moedertaal afneemt. Daarbij zal het taalaanbod in de schooltaal alleen maar toenemen. Denk aan het taalgebruik dat samen gaat met bijvoorbeeld vakken als geschiedenis, biologie en aardrijkskunde.

Thuis Nederlands spreken niet voldoende

Thuis Nederlands spreken alleen is dus niet meer voldoende. De woordenschat blijft zeer beperkt en ver onder niveau. De cito-toetsen die wij jaarlijks afnemen bij onze leerlingen leveren het duidelijke bewijs.

Vanaf het moment dat een kind schoolgaand is, is aanvullend onderwijs in de Nederlandse taal van zeer grote meerwaarde. De Gouden Klomp geeft deze kinderen de mogelijkheid om hun moedertaal op niveau te blijven beheersen door gemiddeld drie uur per week Nederlandse taal- en cultuurlessen aan te bieden.

Waarom Nederlandse taalles volgen?

Het volgen van lessen op De Gouden Klomp en dus het bijhouden van de moedertaal op schoolniveau is belangrijk voor:

> het communiceren met Nederlandse familieleden en vrienden via Skype, Facetime of als ze op bezoek gaan naar Nederland en andersom;

> het goed instromen in het Nederlands onderwijssysteem bij terugkeer naar Nederland. Ruim een derde van de emigrerende Nederlandse kinderen is binnen 4 jaar weer in Nederland;

> het bieden van mogelijkheid voor het behalen van een CNaVT-certificaat (voor leerlingen waarvan Nederlandse de tweede taal is;

> het kiezen op het lycée om Nederlandse examen te mogen doen voor het Franse BAC;

> het leggen van een basis voor vervolgexamens die vaak vereist zijn bij toelating aan Nederlandse universiteiten.

Van groep 8 in Frankrijk naar de brugklas in Nederland

Morgane MolenaarEen prachtig voorbeeld is een van onze oud-leerlingen, Morgane, die jarenlang Nederlandse taal- en cultuurlessen volgde op De Gouden Klomp bij juf Yvonne. Ook thuis werd er veel aandacht besteed aan de Nederlands taal.

Toen Morgane vorig jaar naar Nederland verhuisde en in augustus begon aldaar op de middelbare school zat ze vrijwel op hetzelfde taalniveau als haar klasgenoten uit Nederland.

 

Tijdens de Nederlandse taal- en cultuurlessen wordt er aandacht besteed aan die taalcomponenten die voor een gewenste beheersing van de moedertaal op schoolniveau onvoldoende worden ontwikkeld wanneer een kind alleen thuis Nederlands spreekt. Voor het ontwikkelen van de moedertaal is de ondersteuning door voldoende taalaanbod in de thuissituatie onmisbaar.

Wil je meer informatie over de school of ons taalaanbod, laat dan hier een berichtje achter of neem direct contact op met Yvonne Keijzer via info@degoudenklomp.fr.

Bron: Stichting NOB