Resultaten ouderenquête 2014-2015

Aan het eind van vorig schooljaar heeft het bestuur een ouderenquête verstuurd om de tevredenheid onder ouders te toetsen over schooljaar 2014-2015.

38% van de ouders heeft de enquête ingevuld. Jullie algemene indruk van De Gouden Klomp is gemiddeld een 8, iets waar we natuurlijk zeer trots op zijn! Via deze link kunt u de resultaten van de enquête inkijken.

Veiligheid op het schoolplein

PaaltjesEen van de punten die aangehaald werden is de veiligheid op het schoolplein. Daarom heeft het bestuur besloten dat er afzetpaaltjes met plastic kettingen komen om het schoolplein af te bakenen, zodat kinderen veilig kunnen spelen tijdens de pauze.

Op tijd beginnen van de lessen

De leerkrachten zullen strenger toezien dat de lessen op tijd beginnen. Daarbij vragen we ook de hulp van ouders. De lessen starten op woensdagmiddag om 14.00 uur en op zaterdagochtend om 9.30 uur. Zet uw kinderen tien minuten voor aanvang van de les af op school, zodat we op tijd kunnen beginnen. Heeft u een uitgebreide vraag aan de leerkracht, stelt u deze dan na afloop van de les in plaats van aan het begin van de les. Op deze manier zorgen we er samen voor dat de lessen op tijd beginnen en dat de leerlingen de drie uur per week optimaal kunnen benutten.

Nieuwe opzet kleuterklas

De kleuterklas heeft sinds het begin van het nieuwe schooljaar een nieuwe opzet gekregen. Juf Priscilla en juf Manon vormen samen een fantastisch team en hebben een nieuwe vorm bedacht voor de kleuters op woensdagmiddag om de lessen te starten. Bij aanvang van de lessen staan er verschillende hoekjes opgesteld met activiteiten waar de leerlingen direct aan de slag kunnen. Op deze manier is het makkelijker voor ouders om hun kind op school af te zetten en kunnen kinderen direct aan het werk in de klas.

Jaarlijkse ouderenquête

Elk jaar zullen we een nieuwe ouderenquête versturen om de tevredenheid van ouders te testen en tevens de kwaliteit van onze school te waarborgen. Jullie mening is voor ons van groot belang en we zullen dan ook proberen om aan alle opmerkingen gehoor te geven daar waar nodig.

Heeft u vragen? Stuur dan een mailtje naar info@degoudenklomp.fr of vul het contactformulier in.