Ouders gezocht voor nieuwe werkgroepen

Op 13 december 2014 hebben we onze Algemene Ledenvergadering gehouden. Hier is besloten dat we een lustrum/feestcommissie en een werkgroep ‘Nieuwe leerlingen werven’ willen samenstellen. Kortom een enthousiaste start van het nieuwe jaar!

Wil je actief betrokken zijn bij een van de onderstaande iniatieven? Stuur dan een mailtje naar info@degoudenklomp.fr.

Werkgroep ‘Nieuwe leerlingen werven’

Deze werkgroep gaat zich bezighouden met het werven van nieuwe leerlingen voor De Gouden Klomp.

Feestcommissie

De feestcommissie zet zich in voor het organiseren van evenementen rond Pasen, het Koningsfeest, het 15-jarige lustrum van De Gouden Klomp in september, Sinterklaas, Kerstmis en alle eventuele overige evenementen, zoals eindejaarsfeest, picknick, Hollandse dag etc.