Nieuw: de communicatie- en de feestcommissie

Eind januari hebben we ouders opgeroepen om zich aan te melden voor de communicatiecommissie en/of de feestcommissie. Daarom stellen we nu met veel plezier de nieuwe commissieleden aan jullie voor!

Communicatiecommissie

Deze commissie houdt zich bezig met de nieuwsflits via e-mail, de papieren schoolkrant die wordt uitgedeeld op school en het reilen en zeilen van de website. Daarnaast is leerlingenwerving een belangrijk onderdeel van de communicatiecommissie.

Feestcommissie

Daarnaast hebben we een feestcommissie opgericht die zich onder andere bezig gaat houden met de Koningsspelen, het Lustrumfeest en andere culturele vieringen zoals Sinterklaas en Kerst.

We stellen graag de leden van de feestcommissie aan je voor: Diana Wieland, Edith Koole en Helena Rutte (leerkracht groep 5).

Uiteraard blijven ideeën en input van ouders en vrienden van de Gouden Klomp altijd welkom! Heb jij een leuk idee of wil je ook meehelpen, laat dan een berichtje achter.