Jaarlijkse NOB bijscholing in Veldhoven

Stichting NOB organiseert elk jaar een interessante bijscholing voor leerkrachten en bestuursleden van Nederlandse scholen in het buitenland. Het cursusaanbod is specifiek gericht op Nederlandse scholen in het buitenland.

Dit jaar vindt de jaarlijkse bijscholing plaats van 12 tot en met 15 juli in Veldhoven met als thema ‘Wereldwijs’. Onze juffen Yvonne, Anne-Marie en Priscilla en een van de bestuursleden zullen verschillende cursussen gaan volgen tijdens de NOB bijscholing.

Besturen van een Nederlandse school in het buitenland

Bestuurslid

Tijdens deze cursus wordt er antwoord gegeven op vragen als: Wat is goed besturen? Welke verantwoordelijkheden en taken heeft het bestuur en welke niet? Welke taken vervullen we als bestuur en welke taken dragen we over aan de dagelijkse leiding van de school? Daarnaast ontvangen de deelnemers handvatten voor de praktijk rondom kwaliteitszorg, financiën, personeelsbeleid, netwerken, werving van leerlingen en ouderparticipatie.

Stellen en vertellen

Juf Anne-Marie

Met de cursus Stellen en vertellen worden er bijzonder inspirerende handvatten gegeven om het taalonderwijs te verrijken. Waarom is het schrijfproduct van het ene kind zoveel beter dan dat van het andere? Hoe bepaal je de kwaliteit van een tekst? Hoe kun je een kind helpen zijn eigen werk op een hoger niveau te brengen? En hoe kun je verhalen inzetten als instrument om kinderen in deze tijd beter bij de les te houden en te boeien? Dit zijn een aantal van de onderwerpen die tijdens deze cursus aan bod komen.

Coöperatieve leerstrategieën

Juf Yvonne en juf Priscilla

In deze cursus leren juf Yvonne en juf Priscilla hoe ze structureel coöperatief leren in kunnen zetten als instrument om leerlingen te motiveren, efficiënt met de beperkte lestijd om te gaan en een zo hoog mogelijk leerrendement te creëren.