Groen, rood en geel: de nieuwe groepsindeling

Een van de uitkomsten van de ouderenquête 2016-2017 was dat er een oplossing moest komen voor leerlingen die in een bepaalde groep zitten, maar die al iets verder zijn en mee willen doen in een hogere groep of juist nog wat extra leerstof missen uit een lagere groep. 

Taalrichtingen

Onze school heeft te maken met drie verschillende taalrichtingen: R1, R2 en R3. In taalrichting R1 zitten leerlingen voor wie het Nederlands de thuistaal is. Beide ouders gebruiken het Nederlands als thuistaal.

De leerlingen in taalrichting R2 hebben vaak één ouder die het Nederlands als moedertaal heeft en zoveel mogelijk Nederlands met het kind spreekt. De andere ouder heeft een andere moedertaal. Er is sprake van een ‘mixed language’ familie.

Leerlingen in taalrichting R3 hebben thuis een minimaal Nederlands taalaanbod.

Iedere taalrichting vraagt om een andere vorm van instructie, waar ook de didactische organisatie op afgestemd moet worden.

Onderijs op maat

Dit jaar gaan we starten met het aanbieden van ‘onderwijs op maat’. De leerlingen zijn ingedeeld in kleurgroepen en kunnen indien nodig voor extra instructie een stapje terug doen en de snellere werkers kunnen doorgaan.

Kleurgroepen

De indeling in kleurgroepen betekent dat er binnen de groepen gedifferentieerd kan worden. Een kind wordt in principe geplaatst in de groep die overeenkomt met zijn leeftijd en krijgt binnen de groep zoveel mogelijk onderwijs op maat (adaptief onderwijs).

De indeling ziet er als volgt uit:

Groene groep

In de groene groep van juf Anne Marie en onderwijsassistent Lamyae zitten tien leerlingen in de groepen 0, 1 en 2.

Rode groep

In de rode groep die geleid wordt door juf Manon en juf Priscilla zitten acht leerlingen verdeeld over groep 3a, 3b en groep 4.

Gele groep

De gele groep bestaat uit vijf leerlingen in de groepen 5, 6 en 7 onder leiding van juf Yvonne.