Europadag en deelname aan Jardin d’Europe

Op deze speciale dag, de Europadag, blikken we terug op de Jardin d’Europe. Deze dag werd gehouden op woensdag 13 april in Cannes en onze school was daarvoor ook uitgenodigd. Tijdens deze middag konden leerlingen van Europese scholen voor aanvullend onderwijs leren over elkaars cultuur, land en taal.

Leren over cultuur, taal en land

Tijdens deze interessante dag waren, namens De Gouden Klomp en Nederland, de Consul Peter van Santen, meester Nico ter vervanging van juf Yvonne, Sophie van Waveren en de volgende leerlingen aanwezig: Alexander en Max Couwenberg, Eveline en Florian Vingerhoeds en Valentin Tailleme. Ook waren leerlingen van de Poolse en Bulgaarse school aanwezig evenals de consuls van de desbetreffende landen.

Jardin d’Europe

De kinderen moesten zich tijdens de Jardin d’Europe allemaal in hun eigen taal en in het Frans voorstellen. Door alle landen werden nationale lekkernijen aangeboden met natuurlijk heerlijke stroopwafels, blokjes kaas en mooie tulpen uit Nederland. Tevens konden alle leerlingen kennismaken met het oer-Hollandse spel sjoelen. Na afloop van de Jardin d’Europe kreeg elk land de Europese vlag cadeau. Bekijk het fotoalbum voor alle foto’s van deze speciale Europese dag.

Jardin d'Europe 2016

Wat is Europadag eigenlijk?

Sinds 1985 wordt Europadag in alle EU-landen op 9 mei gevierd om stil te staan bij het feit dat de Franse minister Robert Schuman een verklaring aflegde waarin hij voor een organisatie pleitte om Franse en Duitse productie van kolen en staal onder gemeenschappelijk beheer te plaatsen.

Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal

Op 18 april 1951 werd deze organisatie, de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, opgericht door Frankrijk, West-Duitsland, Italië en de Benelux bij het Verdrag van Parijs. Tevens stond de organisatie ook open voor deelname van andere landen van Europa. Het gezamenlijke beheer van kolen en staal zorgde voor een flinke naoorlogse Europese economische ontwikkeling. Een bijkomend voordeel was dat er geen nieuwe oorlog meer zou komen meer tussen de voorheen aartsrivalen Frankrijk en Duitsland omdat het gewoonweg materieel onmogelijk was geworden.

Voorloper van de Europese Economische Gemeenschap

Het Verdrag van Parijs is de basis geweest voor de Europese Economische Gemeenschap die vijf jaar later bij het Verdrag van Rome werd opgericht. In de volgende halve eeuw groeide de Europese samenwerking uit tot de huidige Europese Unie. Omdat op 9 mei 1950 met de Schuman-verklaring het eerste doorslaggevende initiatief is genomen voor de naoorlogse Europese samenwerking en eenheid is tijdens de top van Milaan in 1985 besloten om jaarlijks 9 mei uit te roepen tot Europadag.

Bron: Wikipedia